Historia Parafii św. Barbary

Na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Boguszowicach w roku 1953 rozpoczęto budowę nowego Osiedla robotniczego dla górników rozbudowywanej kopalni "Jankowice". Z roku na rok Osiedle się rozrastało, tak że w 1978 r. jego liczba wynosiła już 10.600 mieszkańców. Ówczesny proboszcz w Boguszowicach - ks. prałat Edward Tobola - rozpoczął starania zmierzające do budowy nowego kościoła na górniczym Osiedlu.

Dnia 8 sierpnia 1973 r. Rada Narodowa w Katowicach wydała zezwolenie na budowę nowego kościoła. Dekretem z dnia 13 grudnia 1973 r., wydanym przez ks. biskupa ordynariusza Herberta Bednorza, do budowy kościoła został wyznaczony ówczesny wikariusz boguszowicki ks. Bronisław Paprotny.

Na projektanta nowego kościoła wybrano mgra inż. Leszka Studnickiego.

Wniosek o lokalizację budowy nowego kościoła złożono 10 pażdziernika 1973 r. w Powiatowej Radzie Narodowej w Rybniku. Ówczesne władze nie śpieszyły się z wydaniem decyzji. Ostatecznie jednak pozytywna decyzja została wydana 12 stycznia 1974 r. Trudności formalno-prawne związane z przewłaszczeniem gruntu i zatwierdzeniem projektu budowy spowodowały, że dopiero 15 stycznia 1975 r. przystąpiono do prac przygotowawczych pod budowę nowego kościoła. Sama budowa kościoła rozpoczęła się w marcu 1975 r. przy dużym zapale chętnych do pracy mieszkańców Osiedla.

Nadzór budowlany na pracami sprawował mgr inż. Piotr Mirecki z Rybnika.

22 czerwca 1975 ks. biskup Herbert Bednorz dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła.

W grudniu 1977 kościół został wybudowany w stanie surowym. Budowla była już zamknięta - tzn. gotowy był dach kościoła, ściany zostały otynkowane, wstawiono aluminiowe drzwi i okna.

18 grudnia 1977 r. ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz dokonał zwyczajnego poświęcenia nowego kościoła, i oddał go do użytku wiernym.

Od 1 stycznia 1978 r. rozpoczęła istnienie nowa parafia, Boguszowice Osiedle, której pierwszym proboszczem został ustanowiony ks. Bronisław Paprotny.

W maju 1978 r. władze wojewódzkie wydały zezwolenie na budowę probostwa przy nowym kościele. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 1979 r. Autorami projektu budowy probostwa byli: mgr inż. Rudolf Fojcik i mgr inż. Piotr Mirecki. Nowo wybudowany budynek probostwa poświęcił ks. biskup Herbert Bednorz 6 grudnia 1981 r. W tym samym dniu ks. biskup poświęcił także trzy dzwony, wykonane przez firmę Felczyński z Przemyśla.

W latach 1982-84 wykonano ogrodzenie placu kościelnego i probostwa.

Od 18 sierpnia 1985 r. proboszczem w parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu został mianowany ks. Rudolf Myszor, który niezwłocznie przystąpił do dalszej realizacji projektu wystroju wnętrza kościoła.

Autorem projektu wystroju wnętrza kościoła jest mgr inż. Jacek Kosek. Autorem metaloplastyki na czołowej ścianie kościoła jest artysta plastyk Franciszek Gil z Mikołowa.

12 lutego 1986 r. uruchomiono ogrzewanie kościoła z własnej kotłowni.

Od maja do pażdziernika 1986 r. trwały prace związane z wykonaniem sufitu w kościele oraz podestów w prezbiterium pod przyszłą posadzkę.

W 1987 r. ułożono posadzkę w prezbiterium oraz wykonano ołtarz i ambonę. W marcu 1988 r. zakończono prace związane z układaniem posadzki w kościele.

4 grudnia 1988 r. ks. Biskup Gerard Bernacki poświęcił figurę św. Barbary w tutejszym kościele. Autorem figury wykonanej z żywic epoksydowych jest artysta plastyk Andrzej Szczepaniec z Chorzowa. We wrześniu 1989 r. wykonano ławki w kościele.

Konfesjonały wykonała firma stolarska Palarczyk z Żor.

W roku 1991 r. otynkowano zewnętrze ściany kościoła.

W 17 grudnia 1995 r. ks. Biskup Gerard Bernacki poświęcił nowe organy, wykonane przez firmę Bronisława Cepka z Wronek. Projekt muzyczny organów opracował prof. Julian Gembalski z Katowic.

W miesiącach wakacyjnych wstawiono witraże w oknach prezbiterium. Autorem i wykonawcą witraży jest artysta plastyk Ryszard Olejarz z Katowic

3 listopada 1996 r. poświęcono nową chrzcielnicę.

15 pażdziernika 1998 r. ks. Biskup Gerard Bernacki poświęcił nowe stacje Drogi Krzyżowej, których projektantem i wykonawcą jest artysta plastyk Zygmunt Brachmański z Katowic

Całą metaloplastykę zgodnie z projektem wystroju wnętrza kościoła wykonał p. Henryk Kopyciok z Katowic.

Latem 1997 r. dokonano przebudowy budynku probostwa.

W 1999 r. wstawiono witraże w okna kościoła. Projekt i wykonanie wykonała firma witrażowa państwa Stawińskich z Chorzowa. W tym samym roku zainstalowano też nowoczesne oświetlenie w kościele.

W Roku Jubileuszowym - 5 listopada 2000 r. - ks. arcybiskup Damian Zimoń dokonał uroczystego poświecenia tutejszego kościoła.

26.07.2009r. zmiana na stanowisku proboszcza Parafii św. Barbary - ks. Rudolfa Myszora po 24-letniej posłudze zastąpił ks. Piotr Rożyk.

W grudniu 2009 święcenia diakonatu przyjął Nasz Parafianin Adrian Czobot w Graz w Austrii, a święcenia kapłańskie tamże 27.06.2010r.

Od Wielkanocy 2010 roku rozpoczęto renowację wielkich witraży górnego kościoła z wizerunkami Świętych i Błogosławionych. Renowację szkła witrażowego prowadziła pani Dominika Stach z Rybnika, zaś pracę murarskie firma AP Żory.

Niedziela Biała 2010 roku - święcenie diakonatu przyjął Paweł Rylski.

Czerwiec 2010 - 50-ta rocznica święceń kapłańskich ks. Bronisława Paprotnego - budowniczego Naszego kościoła.

17.09.2010r. poświęcenie skweru ks. Marka Drogosza.

6.11.2010r. - 10-cio lecie konsekracji kościoła. Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. Grzegorz Olszowski przywiózł dekret arcybiskupa Damiana Zimonia o ustanowieniu wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Naszym kościele.

Kwiecień 2011 rozpoczęcie wydawania żywności w programie PEAD z Unii Europejskiej za pośrednictwem Caritas Polska.

Maj 2011 - święcenia kapłańskie i prymicje ks. Pawła Rylskiego.

Maj 2013 - święcenia diakonatu przyjął Mateusz Krupa.

2014 - zmiana wyglądu nawy głównej kościoła, budowa bocznych ołtarzy, malowanie wnętrza

- Święcenia kapłańskie ks. Mateusza Krupy

- Święcenia biskupie o. Jana Kota OMI w Brazylii

- Pielgrzymki do Włoch na kanonizację św. Jana Pawła II i w sierpniu do św. Ojca Pio

- Ustawiono billboard - Ewangelizacja wizualna

- W roku rodziny wprowadzono wspólnotowe Msze święte za jubilatów małżeńskich

2015 - wizytacja kanoniczna ks. bp. Adam Wodarczyk

- prymicje biskupie o. Jana Kota

2016 - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez 412 parafian z okazji jubileuszu 1050 Chrztu Polski

- dwie pielgrzymki parafialne do Gniezna i na Lednicę - do kolebki chrztu Polski

- utworzenie miejsca postojowego przez utwardzenie nawierzchni ogrodu farskiego

- rozpoczęcie 9-miesięcznej wielkiej nowenny fatimskiej

Poświęcenie nowego krzyża na cmentarzu komunalnym

Instalacja nowego witraża św. Barbary na 100-lecie Kop. Jankowice w kościele dolnym

2017 - akcja czujniki czadu - rozprowadzono około 500 sztuk chroniących życie

- wielkie majowe rekolekcje Maryjne prowadził o. Romuald Kszuk - Krajowy moderator pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z Szensztatu

- 13.05. - stulecie pierwszego objawienia Fatimskiego - Zawierzenie Rodzin i Całej Parafii Niepokalanemu Sercu NMP

- czerwiec - jubileusze 25-lecia święceń kapłańskich bp. o. Jana Kota i 50-lecie kapłaństwa ks. Rudolfa Myszora

- grudzień - 40-lecie poświęcenia Naszego kościoła

- grudzień - kolędowy most - plenerowe integracyjne spotkanie międzyparafialne przy kładce między osiedlami

2018 - stulecie niepodległości Polski, rok św. Stanisława Kostki

- 05/06.08. zmarł ks. Bronisław Paprotny - budowniczy Naszego kościoła

- wrzesień - pielgrzymka parafialna Rostkowa, Niepokalanowa i Warszawy

- 14.10 - 21.10. – Misje święte prowadzone przez Ojców Jezuitów: Longina Płachtę i Józefa Klemenza. Poświęcenie nowego Krzyża Misyjnego, gdyż stary, który stał od poświęcenia kościoła i pierwszych Misji przez 40 lat – rozpadł się

- 11.11. – uroczyste obchody 100–lecia Niepodległości Polski. Każda Msza św. Koncelebrowana – pierwsza intencja – za Ojczyznę, druga – zamówiona przez Parafian. Zmiana wystroju wnętrza kościoła

- Adwentowo – Kolędowy Most pomiędzy Parafiami – edycja druga

2019 - 19.02.2019 o godzinie 0.36 odszedł do wieczności Ks. Proboszcz Senior Rudolf Myszor