Święcenia diakona Adriana

W katedrze w Gratzu, w godzinie miłosierdzia, czyli ok. 15.00, przez włożenie rąk i modlitwę w ciszy, Biskup Diecezji Graz, dr Egon Kapellari ustanowił nowych Diakonów. Zostali nimi: Peter Jung i Bernhard Kim z Korei Południowej, Markus Lehr i Martin Maria Trummler z Austrii oraz nasz Adrian Czobot.

dianon_adrian_czobot_9.jpg
dianon_adrian_czobot_8.jpg
dianon_adrian_czobot_7.jpg
dianon_adrian_czobot_6.jpg
dianon_adrian_czobot_5.jpg
dianon_adrian_czobot_4.jpg
dianon_adrian_czobot_3.jpg
dianon_adrian_czobot_2.jpg
dianon_adrian_czobot_1.jpg