Rocznice święceń kapłańskich (2009)

Nieoczekiwanie wielką i piękną uroczystość przeżyliśmy 13 maja 2010 roku w naszym parafialnym Wieczerniku. Początki jej były bardzo zwyczajne i nie zapowiadały tego, co się wydarzyło. Otóż w październiku 2009 roku, kiedy rozpoczęliśmy przyjmowanie intencji mszalnych na bieżący rok, zapisałem pod datą 13.05.2010: "rocznice święceń".

Tak to w Roku Kapłańskim mieliśmy koncelebrę dotychczasowych Proboszczów (4 sierpnia 2009) i wspólne dziękczynienie za Dar Kapłaństwa w tak niezwykłym gronie (13 maja 2009). Bogu i Ludziom wdzięczność!

rocznice_swiecen___2010_1.jpg
rocznice_swiecen___2010_10.jpg
rocznice_swiecen___2010_11.jpg
rocznice_swiecen___2010_12.jpg
rocznice_swiecen___2010_13.jpg
rocznice_swiecen___2010_14.jpg
rocznice_swiecen___2010_15.jpg
rocznice_swiecen___2010_16.jpg
rocznice_swiecen___2010_17.jpg
rocznice_swiecen___2010_18.jpg
rocznice_swiecen___2010_19.jpg
rocznice_swiecen___2010_2.jpg
rocznice_swiecen___2010_20.jpg
rocznice_swiecen___2010_21.jpg
rocznice_swiecen___2010_22.jpg
rocznice_swiecen___2010_23.jpg
rocznice_swiecen___2010_24.jpg
rocznice_swiecen___2010_25.jpg
rocznice_swiecen___2010_26.jpg
rocznice_swiecen___2010_27.jpg
rocznice_swiecen___2010_28.jpg
rocznice_swiecen___2010_29.jpg
rocznice_swiecen___2010_3.jpg
rocznice_swiecen___2010_4.jpg
rocznice_swiecen___2010_5.jpg
rocznice_swiecen___2010_6.jpg
rocznice_swiecen___2010_7.jpg
rocznice_swiecen___2010_8.jpg
rocznice_swiecen___2010_9.jpg