Odpust parafialny ku czci św. Barbary, 6 grudnia 2009

6 grudnia br. obchodziliśmy uroczyście nasz Odpust Parafialny ku czci św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Kaznodzieją odpustowym i sumistą w jednej osobie był poprzedni Proboszcz naszej Parafii, Ks. Rudolf Myszor. W swojej homilii uświadomił nam, że przeżywa wraz z nami w tym roku 25 kolejny odpust w Boguszowicach Osiedlu. 24 lata posługi proboszczowskiej dla Naszej Wspólnoty i 24, przeżywane w funkcji Proboszcza, odpusty ku czci Patronki Górników, zostały uwieńczone 25 kolejnym odpustem, jubileuszowym, tym razem w charakterze zaproszonego Gościa, Kaznodziei i Sumisty odpustowego.

Postawił nam pytanie: dlaczego św. Barbara nie ochroniła przed śmiercią tych, którzy polegli na stanowisku pracy, a przecież powierzali swój los swojej Patronce? Odpowiadając uświadomił nam, że św. Barbara nie jest Patronką chroniącą nas przed śmiercią, lecz jest Patronką dobrej śmierci, to znaczy, że gdy nadejdzie nasza godzina odejścia z tego świata, to Ona sprawi, że będzie to przejście do radości wiecznej, a nie ku potępieniu. Tak więc spełnia nadzieję w Niej pokładaną. Wskazał też na atrybuty Naszej Patronki: miecz i hostię. Miecz jest symbolem Jej męczeństwa, a naszego utrudzenia w realizacji naszego powołania życiowego. Hostia jest symbolem Jej Miłości, ważniejszej niż ocalenie doczesnego życia, które bez wahania poświęciła dla Chrystusa. Dla nas zaś jest owa Hostia wskazówką, żeby przeżywać swoją doczesność z Chrystusem Eucharystycznym w drodze do pełnego zjednoczenia z Nim po śmierci. Swoją homilię odpustową zakończył Kaznodzieja modlitwą: "Barbaro! Patronko ludzi odważnych! Ucz nas nie marnować życia, tracić go bezsensownie, lecz naucz nas tracić to życie doczesne dla Boga i własnego zbawienia!"

Po Sumie odpustowej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół naszego kościoła. Brali w niej udział także kapłani przybyli z okolicznych Parafii Dekanatu Boguszowickiego.

Po południu o 15.00 odbyły się uroczyste Nieszpory Odpustowe celebrowane przez Kapłanów naszej Parafii!

odpust_2009_9.jpg
odpust_2009_8.jpg
odpust_2009_7.jpg
odpust_2009_6.jpg
odpust_2009_5.jpg
odpust_2009_4.jpg
odpust_2009_3.jpg
odpust_2009_2.jpg
odpust_2009_16.jpg
odpust_2009_15.jpg
odpust_2009_14.jpg
odpust_2009_13.jpg
odpust_2009_12.jpg
odpust_2009_11.jpg
odpust_2009_10.jpg
odpust_2009_1.jpg