WIELKA NOWENNA FATIMSKA W WERSJI BOGUSZOWICKIEJ!

Piotr Rożyk,
środa, 9 listopada 2016

Cóż to jest i do czego ma prowadzić, jakimi drogami i przy czyim udziale?
WNF w naszej Parafii to streszczenie 9 lat w 9 miesięcy - intensywna modlitwa jak największej grupy Parafian zmierzająca do zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi całej naszej Parafii a szczególnie tych, którzy oddalili się od Boga i Kościoła o ich przemianę i nawrócenie. "W końcu moje
Niepokalane Serce zwycięży..." zaufajmy Maryi!

Umiłowane Dzieci Boże Ochrzczonego Narodu Polskiego!

Drodzy Parafianie od św. Barbary!

Wczorajsze świadectwo Ks. Marka o przemożnym wstawiennictwie Niepokalanego Serca Maryi, myślę, że przygotowało nas dobrze do rozpoczęcia wielkiego dzieła zawierzenia całej naszej Parafii Jej Niepokalanemu Sercu, a przez to, Jej Synowi a naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi - jedynemu Zbawicielowi Człowieka. 

To jest główny cel tego przedsięwzięcia duszpasterskiego jakim ma być Wielka Nowenna Fatimska w naszej Wspólnocie Parafialnej. 

Jeśli Bóg pozwoli - bezpośrednim przygotowaniem tego zawierzenia będą przyszłoroczne Parafialne Rekolekcje Maryjne, które w dniach 07 - 10 maja 2017 roku poprowadzi O. Romuald Kszuk, krajowy moderator Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej. 

Dalszym przygotowaniem do rekolekcji i zawierzenia będzie ta Nowenna, trwająca dziewięć miesięcy, które nas dzielą od 13 maja 2017 roku i wszystko, co się będzie w tym czasie działo w naszym kościele i kościołach domowych, czyli naszych Rodzinach. 

Wielka Nowenna Fatimska trwa już od 2009 roku, ale włączyć sie w nią można w każdej chwili i z tej możliwości korzystamy. Zapraszam więc Was wszystkich do czynnego i aktywnego, pełnego wiary i pobożności udziału w tym przygotowaniu. Kto zechce włączyć się w to dzieło, wychodząc z kościoła dziś po Mszy św., niech zabierze z przedsionka karteczkę z modlitwą zawierzenia Nowenny (do codziennego odmawiania) i objaśnieniem, co znaczy włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Wypełniając choćby jedno z zamieszczonych tam zadań - wyzwań, włączamy się w Nowennę. Nie są one trudne, nie przekraczają naszych możliwości a podjęte z zaufaniem Maryi przyniosą dobre owoce. Maryja sama nas o tym zapewniła mówiąc do Dzieci w Fatimie 13 lipca 1917 r. : "Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje!". 

Najważniejsze zadania to: modlić się różaniec, odprawiać nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi i uczestniczyć w nabożeństwach fatimskich 13 dnia miesiąca. 

W czasie tej Nowenny, również zimą, nabożeństwa fatimskie 13 dnia każdego miesiąca będą odprawiane tak jak od maja do października, czyli do Mszy św. porannej i wieczornej dodamy Mszę o 12.00 za Chorych, Emerytów i Rencistów oraz odmawiać będziemy wszystkie cztery części różańca, a po ostatniej o 20.00 będzie procesja z figurą MB Fatimskiej wokół kościoła. Po każdej części różańca odmawiać będziemy modlitwę jedności z wszystkimi uczestnikami WNF, co miało już miejsce przedwczoraj (pkt. 4 zadań). 

22 sierpnia, za tydzień, w święto MB Królowej po Mszy porannej i przed Mszą wieczorną będzie okazja do świadomego i dobrowolnego poświęcenia siebie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, co później odnawiać będziemy w każdą I sobotę następnych miesięcy Nowenny. 

Zapraszamy osoby chętne, Dzieci, Młodzież i Dorosłych  do zaangażowania sie w parafialne Grupy Maryjne: Żywy Różaniec zwany też Rodziną Różańcową; Legion Maryi, Oazę Niepokalanej oraz Dzieci Maryi. Przynależność do nich nie stwarza wymagań przerastających nasze możliwości a oddanie siebie na służbę Bogu i Bliźnim pod płaszczem Maryi, zawsze dodaje łask, aby podołać zarówno codziennym obowiązkom jak i zaangażowaniu w działalność Grupy Parafialnej. 

Podczas Odwiedzin Kolędowych, kiedy mamy możliwość dotarcia do szerszej grupy Parafian niż uczestniczących w niedzielnej Mszy św., będziemy chcieli zapraszać Parafian oddalonych od kościoła, aby zaufali Maryi i przynajmniej przez stałą modlitwę brali udział w życiu Parafii. W folderze kolędowym chcemy przedstawić konkretne kryteria przynależności do Maryjnych Grup Parafialnych - co jest konieczne a co zalecane, żeby przynależeć do nich, aby ośmielić poszczególnych Parafian do włączania się do nich a całe Rodziny do podjęcia Rodzinnej Modlitwy, która mogłaby włączyć je w Rodzinę Różańcową. 

Chcemy też zaproponować nowe formy pobożności Maryjnej, jak Podwórkowe Koła Różańcowe i modlitwę do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej pielgrzymującej po domach naszej Parafii. 

Zapraszamy też do naszej Biblioteki Parafialnej "Cafe Barbara", gdzie znajdziemy wiele książek o tematyce Maryjnej. Zachęcamy do czytania czasopism "Różaniec" oraz innych dostępnych w "Cafe Barbara", aby pogłębić naszą wiedzę o Matce Bożej i Jej objawieniach. Także nasza gazetka "Bliżej" będzie zamieszczać teksty dotyczące WMF w naszej Parafii. Książka z modlitwami i rozważaniami na pierwszy miesiąc naszej Nowenny, zatytułowana "Pewni zwycięstwa; konfrontacja z cywilizacja śmierci" - będzie dostępna w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu - prosimy nie zabierać jej do domu. 

Moi Drodzy! 

Obchody 100-lecia Fatimy to nie tylko wspomnienie historyczne, ale to włączenie się w ciągle dokonującą się ingerencję Maryi w losy współczesnego świata. To nie przywódcy państw i systemy polityczne mogą zmienić świat na lepszy lecz Opatrzność Boża, na którą możemy wpływać przez osobiste nawracanie się i modlitewne zaangażowanie, wsparte wstawiennictwie najlepszej z Matek. Trzeba uwierzyć, jak te Dzieci    w Fatimie, że od nas też wiele zależy.  Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy z niebem w wypełnianiu się wielkich obietnic, przekazanych przez Matkę Bożą w Fatimie. Jak mówił św. Jan Paweł II: "chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga i człowieka". 

Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem objawień w 1917 r. papież Benedykt XV zaprosił cały Kościół do odprawienia nowenny w intencji pokoju na świecie. Był to czas pierwszej wojny światowej, a nikt z przywódców tego świata nie miał woli jej zakończyć. Nikt też nie słuchał wołania papieża o pokój. Wówczas Benedykt XV skierował swój modlitewny apel do Matki Najświętszej. Nie chcieli go słuchać królowie i prezydenci, ale został wysłuchany przez niebo. W ostatnim dniu nowenny, który przypadał 13 maja 1917 r., sama Matka Najświętsza zstąpiła na ziemię, by ukazać światu drogę do pokoju. Ogłosiła: „Odmawiajcie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

Ja ze swej strony, od dziś, ofiaruję swoją codzienną modlitwę Różańcową za całą Parafię o dobre owoce tej Nowenny Fatimskiej. 

Papież Pius XII nauczał: „Skończył się czas powątpiewania w objawienia w Fatimie. Nastał czas działania”.

Amen. 

 

MODLITWA ZAWIERZENIA NOWENNY

według słów Jana Pawła II

Słowa, które leżą u podstaw tej modlitwy, wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas czuwania modlitewnego w Fatimie, 12 maja 1991 r.. Niech i nam pomogą one trwać blisko Matki Najświętszej i nieustannie przywołują Jej obecność, byśmy szli drogą zbawienia.

Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja, tę Wielką Fatimską Nowennę, jaką odprawiam ku Twojej czci i chwale Trójcy Świętej, niegasnącej światłości. Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy, gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często zagubiony. Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze! Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź do portu zbawienia. Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci!

Amen.

  

Co znaczy włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej?

1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie.

2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w który bierzemy udział przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca – z wiarą i miłością czyniąc wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ranią Niepokalane Serce Maryi.

3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi – przynajmniej raz w roku w dniu 22 sierpnia w święto Maryi Królowej. Tego dnia zgodnie z zarządzeniem Ojca Świętego Piusa XII, cały Kościół ma ponawiać poświęcenie się Niepokalanemu Sercu. Odnawiamy poświęcenie w każdą I sobotę miesiąca. 

4. Wszyscy, jako jedna rodzina złączona dziełem Wielkiej Nowenny, odmawiamy modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. podczas Różańca 13-go każdego miesiąca

5. Na ile jest to możliwe uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca. 

6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień. Nikt z nas nie będzie apostołem Orędzia Fatimskiego, jeśli sam najpierw go nie pozna i nie zacznie nim żyć.