Jubileusz 10-lecia konsekracji naszego kościoła

Marek Jeleśniański,
niedziela, 21 listopada 2010

5 listopada roku jubileuszowego 2000 Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń uroczyście poświęcił czyli konsekrował pewien budynek, jeden z wielu na naszym Osiedlu, przeznaczając go na chwałę Boga Trójjedynego i dla pożytku Ludu Bożego. Po 22 latach od wybudowania i dopuszczenia do używania tego Domu Bożego, jego stan osiągnął normy liturgiczne i sakralne uzdalniające go do konsekracji.

W niedzielę 7 listopada 2010 r. uroczyście świętowaliśmy 10 rocznicę tamtego wydarzenia.
Homilię na Mszach św. głosił uczestnik – świadek konsekracji i współtwórca wysiłków prowadzących do niej, ks. Rudolf Myszor, proboszcz senior. Przypomniał wydarzenia radosne i smutne, które ludzie we wnętrzu tego kościoła przeżywali i przeżywają, związane z wydarzeniami z życia, przyjmowanymi sakramentami itp. Wzywał do umiłowania tego Domu Bożego i troski o niego, żeby nie zaistniała taka sytuacja jak w Maastricht w Holandii, gdzie ludzie zamienili XIII wieczny kościół dominikański na bibliotekę, bo zabrakło wiary i uznali, że kościół jest niepotrzebny. Kaznodzieja zakończył parafrazą słów Psalmu 137: „Kościele, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie.”

Uroczysta Suma Jubileuszowa była odprawiona o godz. 10.00. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił, również świadek konsekracji sprzed 10 lat, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach, ks. Grzegorz Olszowski, ówczesny sekretarz Arcybiskupa Damiana Zimonia. Na tę Mszę ks. Kanclerz przywiózł też dekret ks. Arcybiskupa Damiana, który ustanowił w naszej Parafii stałą całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Po pięciu miesiącach przygotowań, 08 listopada 2010 roku, rozpoczęliśmy wielką modlitwę przed Jezusem Eucharystycznym.

Bogu niech będą dzięki!

Ks. Piotr Rożyk