Prymas na Śląsku! W Rybniku! W Boguszowicach Osiedlu!

Piotr Rożyk,
piątek, 7 lutego 2014

Tytuł bardzo medialny, a przecież nie podawały tej wiadomości żadne media. Ale też nie o to chodzi. Fakt jest niepodważalny, bo istnieje zapis foto – video z Jego pobytu wśród nas i jest oczywiście spora grupa Parafian od św. Barbary, która była świadkiem tej wyjątkowej wizyty...

...W sobotnie popołudnie, 10 maja 2014 roku, zaszczycił naszą Parafię swoją obecnością i posługą Emerytowany Prymas Polski, Arcybiskup Gnieźnieński, Henryk Muszyński. On sam nie lubi określenia „emerytowany Prymas” – woli „Prymas Senior”, ale przystał na ten wyjątek ze względu na kult, jakim w naszym kościele otaczana jest św. Barbara przez Emerytów, którzy ofiarują Jej swoje wota w postaci kilofków górniczych emeryckich i innych darów. Po wcześniejszym złożeniu darów przez emerytowanych Proboszczów naszego kościoła, Ks. Bronisława Paprotnego i Ks. Rudolfa Myszora oraz emerytowanego Arcybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia, także emerytowany Prymas Polski złożył św. Barbarze swoje dary w postaci Wiosła Lednickiego z faksymile św. Jana Pawła II oraz własnoręcznym autografem na rewersie, dołączając kopię najstarszego znalezionego na ziemiach polskich, w okolicach Lednicy, znaku Krzyża św. z inskrypcją Jezus NIKA (Zwycięzca).

Ośmieliłem się zaprosić tak dostojnego Gościa do naszej skromnej Parafii ze względu na uroczystość poświęcenia ołtarza bocznego „JEZUS ZBAWICIEL”, w skład którego wchodzą kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz nowy ołtarz szafowy z ponad dwumetrowym obrazem „Jezu ufam Tobie”, wykonanym przez Panią Edytę Hankowską Czerwińską z Włocławka, która osobiście dokonywała renowacji oryginalnego obrazu wileńskiego.

Już po 13.00 mogliśmy ugościć Prymasa Seniora obiadem i porozmawiać o wielu rzeczach. Ks. Prymas przyznał, że na Śląsku był praktycznie tylko na ingresie Arcybiskupa Wiktora Skworca i nie zna tego regionu, toteż jest zaskoczony wyglądem środowiska, które kojarzył z degradacją poprzemysłową. Ogromna ilość zieleni, infrastruktura drogowa, były sporym zaskoczeniem.

O 15.00, czyli w godzinie Miłosierdzia, rozpoczęliśmy sprawowanie Mszy św., w której koncelebransami byli poprzedni i aktualny Proboszcz. W procesji wejścia uczestniczył także nasz Dziekan, Ks. Tadeusz Stachoń z Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich.

Po przywitaniu Prymasa Seniora przez Parafiankę rozpoczęliśmy Mszę św. o Bożym Miłosierdziu. Arcybiskup Gnieźnieński skierował do nas Słowo Boże w formie bardzo osobistego świadectwa, którego można posłuchać tutaj.

Po Komunii świętej nasz Gość ze Stolicy Prymasowskiej wraz z służbą ołtarza i Koncelebransami przeszli do ołtarza bocznego, gdzie nastąpiło odsłonięcie obrazu Jezusa Miłosiernego, modlitwa poświęcenia

i po wystawieniu Najświętszego Sakramentu odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Po błogosławieństwie sakramentalnym udaliśmy się do ołtarza św. Barbary, gdzie Abp Muszyński odczytał modlitwę zawierzenia naszej Parafii Miłosierdziu Bożemu i złożył św. Barbarze swoje prymasowskie wota.

Przed rozesłaniem, wzorem św. Jana Pawła II, Prymas Senior zwrócił się do nas w ciepłych słowach, których możemy tu posłuchać.

Po kolacji w towarzystwie budowniczych ołtarza, nasz dostojny Gość udał się w stronę Krakowa, na uroczystości ku czci św. Stanisława, które odbyły się nazajutrz.

„Bóg zapłać” Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia i dar posługi w naszej Wspólnocie.