Maryja i Święci – nowy ołtarz boczny poświęcony!

Piotr Rożyk,
piątek, 12 kwietnia 2013

Jak co roku, w liturgiczne wspomnienie św. Barbary, patronki naszej Parafii i Stanu Górniczego, na boguszowickim Osiedlu obchodziliśmy uroczyście nasze święto Patronalne. Ale w tym, 2013 roku, miały te obchody szczególnie podniosły klimat i doniosłe znaczenie dla naszej Wspólnoty Parafialnej. W samo południe...

...04 grudnia, wielkie zgromadzenie Wiernych wypełniło osiedlową świątynię. Pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Damiana Zimonia, w koncelebrze z Dziekanem Boguszowickim, ks. Tadeuszem Stachoniem, Proboszczem Seniorem, Rudolfem Myszorem, kapelanem Abpa, Ks. Bartłomiejem Kuźnikiem, Ks. Wikarym Piotrem Miką oraz miejscowym proboszczem rozpoczęła się uroczysta Msza św. Barbórkowa. Wśród zaproszonych Gości była Dyrekcja KWK Jankowice z Dyrektorem Naczelnym, Panem Stanisławem Konskiem na czele, przedstawiciele Władz Miejskich Rybnika oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Byli też obecni artysta plastyk, Pan Maciej Kądziela z Mikołowa, projektant i wykonawca ołtarza oraz Pan Andrzej Janosz, stolarz, wykonawca drewnianych elementów ołtarza. Nie mogli przybyć: Pani Maria Błotko – Kiszka, która namalowała obraz św. Barbary i Pan Kazimierz Mięsok – metaloplastyk.  Pan Dyrektor Stanisław Konsek przywitał Ks. Abpa w imieniu całej Braci Górniczej. W kazaniu Arcybiskup Zimoń mówił o trudnej sytuacji górnictwa i niedocenianiu jego wartości dla dobra i rozwoju Ojczyzny a jednocześnie mówił o dumie z bycia górnikiem. Nawiązał też do wspomnień z rodzinnego domu, gdzie ojciec Abpa był sztygarem na kopalni.  W nawiązaniu do prozy Gustawa Morcinka ukazywał etos pracy  górnictwie oraz wartość śląskiej tradycji. Zachęcał też do trwania w wierze przypominając, że wiele nieszczęść człowieka i jego bliskich zaczyna się od odejścia od Boga.

W procesji z darami ofiarnymi Rodzina w strojach regionalnych przyniosła do ołtarza bukiet kwiatów oraz przepiękną figurę św. Barbary wykonaną w węglu a także chleb i winogrona. Górnicy w strojach galowych przynieśli dary liturgiczne: chleb, wino i wodę.

Po rozdzieleniu Komunii św. i odśpiewaniu dziękczynnej pieśni życzenia Górnikom składały Dzieci z Przedszkola Nr 39 wraz ze swoją Panią Dyrektor. Został też odczytany list Prezydenta Miasta Rybnika do Górników.

Następnie Ks. Abp z Koncelebransami przeszli przed zasłonięty dotąd ołtarz boczny. Po odsłonięciu ołtarza św. Barbary oraz Maryi i Świętych Pańskich w znaku Relikwii Główny Celebrans odmówił modlitwę poświecenia i pokropił ołtarz wodą święconą. Górnicy ustawili kosz kwiatów u stóp swej Patronki i zaciągnęli wartę honorową. Przy dźwięku pieśni eucharystycznej Ksiądz Proboszcz dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu w monstrancji, którą otrzymaliśmy w prezencie od Kopalni Jankowice na Boże Ciało tego roku. Razem odmówiliśmy Litanię do św. Barbary a po pieśni „Każdy Górnik Ciebie zna” Ks. Arcybiskup, jako emeryt, odczytał akt zawierzenia i swojego dziękczynienia św. Barbarze za 26 lat posługi biskupiej w górniczej Metropolii i złożył u Jej stóp górniczy kilofek emerycki. Po błogosławieństwie sakramentalnym zakończyliśmy udział w tej niecodziennej liturgii. Oprawę muzyczną prowadził nasz Pan Organista Tomasz Trojanowski a gromki śpiew Braci Górniczej potęgowało brzmienie Orkiestry Górniczej KWK Jankowice.

Podczas posiłku na probostwie była okazja do rozmów Ks. Abpa z Dyrektorami naszej Kopalni, aktualnymi i byłymi oraz z Panią Dyrektor Grażyną Kohut z ZST w Rybniku. Ks. Arcybiskup otrzymał w prezencie relikwiarz do kaplicy w swojej katowickiej rezydencji a od Parafii pamiątkowy dyplom i medal pozłacany z wizerunkiem naszego kościoła nr 26 na pamiątkę 26 lat służby biskupiej na Górnym Śląsku.