Wspólne Dziękczynienie za dar Kapłaństwa wraz ze Srebrnym Jubilatem Kapłańskim.

Piotr Rożyk,
czwartek, 5 grudnia 2013

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 12 maja 2013 r. podczas uroczystej koncelebry o 11.30, w naszej świątyni parafialnej zabrzmiało uroczyste „Te Deum laudamus”. Powodem tego wspólnego dziękczynienia była 25 rocznica święceń kapłańskich naszego Parafianina,  Ks. Zbigniewa Koconia, notariusza Kurii Metropolitalnej. 

W homilii, do której dostojny Jubilat zaprosił ks. Rudolfa Myszora, usłyszeliśmy wspomnienie kaznodziei o Jubilacie a także wyraźne wezwanie do intensywnej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszego Osiedla, gdyż na przestrzeni 35-letniej historii naszej Parafii nieprzerwanie był kleryk w seminarium czy to diecezjalnym czy zakonnym. Ks. Zbigniew był pierwszym neoprezbiterem, którego Ks. Rudolf, jako proboszcz tutejszej Parafii, prowadził do ołtarza. Przed Ks. Koconiem było trzech prowadzonych do ołtarza przez Ks. Paprotnego, z których dwóch już nie żyje. Ostatnim z wychowanków Ks. Myszora jest obecny Diakon, Mateusz Krupa, któremu został rok do święceń kapłańskich i kiedy to się stanie nastąpi wakat klerycki z naszego Osiedla w seminariach diecezjalnych czy zakonnych. Czy znajdzie się ktoś, kto usłyszy głos powołania i zdecyduje się poświęcić siebie dla sprawy Królestwa Bożego na ziemi, tej ziemi!?

Do tego dziękczynienia za dar kapłaństwa główny Jubilat zaprosił miejscowych duszpasterzy oraz księży pochodzących z naszej Parafii. Ostatecznie przy ołtarzu stanęli: Ks. Kocoń, Ks. Myszor, Ks. Gawliczek, O.Paweł Ostrzałek, Ks. Diakon Mateusz Krupa oraz miejscowi duszpasterze, spośród których Ks. Sławomir Tyburski obchodził swój „roczek” kapłański. Towarzyszyli nam w tej modlitwie Bliscy z naszych Rodzin oraz licznie zebrani Parafianie a oprawę muzyczną uświetniła Schola Cantorum Minorum Chosoviensis.  

Boże! Przyjmij nasze podziękowanie i prośby o nowe powołania z naszej Wspólnoty Parafialnej!
Amen!