Triduum Paschalne – Wielki Pątek (2012)

Piotr Rożyk,
poniedziałek, 4 czerwca 2012

Wielki Piątek jest jednym z dwóch dni w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. Drugim jest Wielka Sobota, bo przecież Msza Rezurekcyjna sprawowana w sobotni, późny wieczór, jest już Mszą z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego też księża celebrujący Liturgię Męki Pańskiej zasadniczo nie zakładają ornatów, lecz główny celebrans zakłada albę a inni komże i stuły koloru czerwonego. Specyficzne elementy Liturgii Wielkopiątkowej to:

  • Wejście asysty i celebransów do ołtarza odbywa się w całkowitej ciszy, bez śpiewu na rozpoczęcie akcji liturgicznej. Dzwonki i organy „milczą” od Mszy Wieczerzy Pańskiej.
  • Po przybyciu do prezbiterium celebransi padają na twarz przed ołtarzem na znak największego uniżenia. Postawa ta nazwana jest prostracją i stosowana jest jeszcze np.: podczas święceń diakonatu i kapłaństwa, przez kandydatów do ich przyjęcia.
  • Liturgia Wielkiego Piątku składa się z 4 części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego
  • Podczas Liturgii Słowa Bożego czyta się opis męki Pana Jezusa według św. Jana z podziałem na role, jak w Niedzielę Palmową. Po niej następuje homilia, którą w tym roku głosił Ks. Piotr Mika. (Treść homilii) Zakończeniem Liturgii Słowa jest wyjątkowo uroczysta Modlitwa Wiernych zawierająca dziesięć wezwań: za Kościół, za Papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność Chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących. Wierni czynią także składkę pieniężną na Boży Grób w Jerozolimie i na pomoc Chrześcijanom żyjącym w Ziemi Świętej.
  • Następnie uroczyście odsłania się Krzyż, który był zasłonięty fioletowym płótnem od V niedzieli Wielkiego Postu. Celebransi i asysta podchodzą i całują Krzyż Chrystusa.
  • Potem nakrywa się pusty dotąd ołtarz obrusami, kładzie się na środku korporał, czyli mały kwadratowy obrus, na którym kładzie się przyniesione  z ciemnicy kielichy z zakonsekrowanymi w Wielki Czwartek Hostiami i następuje obrzęd Komunii św.
  • Na końcu Ciało Pańskie umieszcza się w monstrancji, którą okrywa się welonem, niby kirem pogrzebowym, i w procesji przenosi się do uprzednio przygotowanego grobu Jezusa. Po krótkiej adoracji asysta i celebransi udają się do zakrystii a kantor rozpoczyna śpiew Gorzkich Żali, podczas których Wierni podchodzą do Adoracji Krzyża.  Adoracja Jezusa Eucharystycznego w grobie trwa do 22.00 i kończy się Kompletą czyli ostatnią brewiarzową modlitwą dnia odmawianą przed spoczynkiem.