Bierzmowanie 2010

Marek Jeleśniański,
wtorek, 15 czerwca 2010

Młodzież klas III naszego Gimnazjum Nr 5 oraz gimnazjów z ościennych Parafii przyjęła Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej z rąk Ks. Biskupa Józefa Kupnego, sufragana naszej Archidiecezji, w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli w święto Matki Kościoła, 24 maja br. Dokonało się to na dodatkowej Mszy św. o 16.00.

Jak to już miałem okazję kilka razy obserwować, młodzież, która różnie przeżywa roczne przygotowanie do Bierzmowania, w dniu przyjęcia tego Sakramentu jest niezwykle spięta i skupiona a młodzieńcza nonszalancja ustępuje miejsca niekłamanemu napięciu. Tak też było i tym razem. Dla mnie osobiście też było to wielkie przeżycie, gdyż pierwszy raz uczestniczyłem w Mszy św. Bierzmowania jako proboszcz w koncelebrze z Ks. Biskupem.

Wielkie dzięki Ks. Tupajowi, Pani Katechetce Bogusi Wiśniewskiej i Animatorom grup za trud włożony w przygotowanie naszej Młodzieży do Bierzmowania.

Ci, którzy z jakichś powodów nie przystąpili do Sakramentu Bierzmowania, mogą się ubiegać o powtórne przygotowanie i dopuszczenie do Niego w późniejszym czasie po uzgodnieniu z proboszczem. Oczywiście podstawą do jakichkolwiek rozmów na ten temat jest prowadzenie czynnego życia religijnego, czyli stałe i regularne uczestnictwo w praktykach wynikających z wiary.