10 rocznica śmierci tragicznej Ks. Marka Drogosza

Piotr Cała,
niedziela, 13 października 2013

Mógł mieć dziś 54 lata i nadal spalać się dla Królestwa Bożego. Tymczasem od 10 lat żyje w wieczności. Czy tam dla Boga i Bliźnich nic nie robi? Wręcz przeciwnie! Wierzymy w Świętych obcowanie, tę szczególną wymianę łask i dóbr między Kościołem Pielgrzymującym a Kościołem Tryumfującym w chwale. Pamięć o Nim trwa na naszym Osiedlu a On nam ciągle pomaga. My zaś wypełniamy Jego duchowy testament. W książce „Ostatnie rekolekcje śląskiego egzorcysty” ma stronach 71 – 72 czytamy: 

Przebywając wśród Sióstr Służebniczek w Katowicach, pełniąc tam posługę kapłana egzorcysty, otrzymałem od matki generalnej relikwie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Jak idę na modlitwę, a zwłaszcza kiedy mam do czynienia z egzorcyzmem – bo to trzeba wcześniej przygotować – zabieram ze sobą te relikwie. (…) często daję je później temu biedakowi do pocałowania.

U Sióstr Loretanek w Warszawie mówił: Jeżeli Pan Bóg pozwoli mi dożyć tego czasu, jak będą relikwie błogosławionego Ks. Ignacego Kłopotowskiego, to już teraz – wszystkie siostry są świadkami – pokornie proszę matkę generalną, aby takie relikwie też były mi w jakiś sposób ofiarowane. O te relikwie będę usilnie i pokornie prosił.

Nasz wybitny Parafianin zginął w falach Bałtyku dwa lata przed beatyfikacją Ks. Ignacego. Na 10 rocznicę śmierci Ks. Marka wypadało uczynić zadość Jego życzeniu i wypełnić testament duchowy. Skoro Jemu tak bardzo zależało, aby dysponować tymi relikwiami w walce ze złym duchem to niech obecność tych relikwii w naszej Parafii będzie dla nas umocnieniem w duchowych zmaganiach o lepsze życie nadprzyrodzone.

Gościliśmy więc, w tym roku dziesięciolecia odejścia Ks. Marka, w naszej Parafii Siostry Służebniczki z Katowic Panewnik, które w sierpniu przywiozły nam relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego oraz Siostry Loretanki, które we wrześniu obdarowały naszą Wspólnotę relikwiami swojego Założyciela, bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Razem z tymi to już 15 relikwii (plus dwie w ołtarzu) posiada nasza Wspólnota. Ks. Marek o właściwym traktowaniu relikwii pouczał nas w tych słowach: Ważne jest by zwracać uwagę na to, czy ty z wiarą dotykasz relikwii. Czy ty z wiarą, czcią i szacunkiem, oddając cześć relikwiom, oddajesz cześć jedynemu Bogu, bo tylko Jemu cześć i chwała. Tak jak Matka Najświętsza nie zatrzymywała chwały na sobie, ale kieruje nas ku Jezusowi, tak wszyscy święci kierują nas ku Jezusowi. I największym ich szczęściem, największą radością  jest to, kiedy ty jesteś z Bogiem Wszechmogącym zjednoczony. Kiedy twoje życie jest bardziej gorliwe. (str. 72)

Bł. Edmundzie Bojanowski, Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski  – módlcie się za nami!