Wielki Czwartek 2013 – W boguszowickim wieczerniku

Maria Rączka
czwartek, 28 marca 2013

Triduum Paschalne czyli trzy Święte Dni w roku liturgicznym,  rozpoczęła uroczysta celebracja wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej, będącej wspomnieniem i upamiętnieniem Ostatniej Wieczerzy Jezusa, spożywanej ze swymi uczniami przed ukrzyżowaniem. W centrum liturgii stały dwie wielkie tajemnice: Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii. 

W obchodzonym obecnie Roku Wiary, głównym celebransem i kaznodzieją był nasz ks. Proboszcz Piotr Rożyk, który sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z ks. Piotrem Miką i ks. Sławomirem Tyburskim. Służbę Ołtarza stanowili Świeccy Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej i bardzo liczna rzesza Ministrantów oraz przygotowujący się do święceń diakonatu, kleryk Mateusz Krupa. Wygłoszona przez Księdza Proboszcza homilia dotyczyła Kapłaństwa i Eucharystii. Wprowadzeniem do tematu pierwszego były słowa pieśni: „Kapłanów swoich dał nam Bóg, by nas bronili z mocy złego, aby z ciernistych wiedli dróg, zbłąkane owce wprost do Niego...”

Rozważając ten temat, Kaznodzieja mówił o kapłańskim powołaniu, o duchowym wymiarze kapłaństwa i jego służebnym charakterze. Przywołał słowa św. Proboszcza z Ars, że: „Kapłaństwo, to miłość Serca Jezusowego”, a w nawiązaniu do słów ww. pieśni, podzielił się z wiernymi refleksją, że mimo starań z Jego strony, nie zawsze udaje Mu się „zbłąkane owce” z naszego Osiedla przyprowadzić do Jezusa. Kapłaństwo jest nierozerwalnie związane z Eucharystią, bo potrzebny jest kapłan, który by tę Eucharystię sprawował. W czasie Eucharystii, na mocy otrzymanych święceń, kapłan wspomina Jezusa i działa w Jego imieniu, przypominając, że tylko Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Mówiąc o Eucharystii, ksiądz Proboszcz wyeksponował różnej wielkości białe hostie oraz maleńkie ziarno gorczycy, by uświadomić nam, jak niedoskonała jest jeszcze nasza wiara, bo gdyby była wielkości tego ziarna, to mogłaby góry przenosić – jak mówił Jezus. Aby łatwiej było nam swą wiarę rozwijać, pogłębiać i bardziej przeżywać idąc śladami Chrystusa, potrzebny jest kapłan. Ksiądz Proboszcz, powiedział, że Jezus nie chce już mieszkać w kościele, zamknięty w Tabernakulum i poprosił, byśmy dla Niego w tych Świętych Dniach uczynili Tabernakulum z własnych serc, bo On pragnie w nas zamieszkać. Podczas Mszy Św. miał miejsce obrzęd obmycia stóp dwunastu mężczyznom, nawiązujący do niewolniczego gestu Jezusa wobec swoich  Apostołów i symbolizujący służebny charakter Kapłaństwa. Wierni w tym dniu przyjęli Komunię Świętą pod dwiema postaciami.

Uczestnicząc w tej wielkoczwartkowej Eucharystii, dziękowaliśmy Bogu za Jej ustanowienie i za naszych Kapłanów, którzy są Jej Sługami.

Doceniamy Ich posługę u Św. Barbary, Ich pracę, zaangażowanie, życzliwość i uśmiech. Swoim przykładem służby Panu Bogu zachęcają dzieci i młodzież do pełnienia roli ministrantów. Posługę naszych Świeckich Szafarzy cenią sobie szczególnie starsi i chorzy parafianie, przyjmując Komunię Świętą w swoim domu.

Modliliśmy się, by Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus miał wszystkich w swej opiece, a Boża radość z uczestnictwa w Służbie Ołtarza wypełniała Ich serca.

Podziękowania od wszystkich parafian dla naszych Kapłanów i Świeckich Szafarzy Komunii Świętej złożyła młodzież gimnazjalna, wręczając Im symboliczne białe róże. 

 Po tym miłym akcencie Dnia Kapłańskiego, w uroczystej procesji, przy dźwiękach kołatek i śpiewanym hymnie: „Sław języku tajemnicę…” Najświętszy Sakrament z Tabernakulum został przeniesiony do urządzonej w nawie bocznej kościoła Ciemnicy, gdzie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęła się Adoracja Chrystusa uwięzionego i cierpiącego trwająca do godz. 22.00.

Uniesiona po raz ostatni przez Jezusa Hostia podczas ostatniej wieczerzy

„Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, Kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany…”

 

„Najświętsze Serce, ustrzeż ich
We wszystkich życia chwilach złych.
Niech czystym sercem służą Ci
Przez życia swego wszystkie dni.”

                      /Refren pieśni: „Kapłanów swoich dał nam Bóg...” /