Uczmy się miłości przy betlejemskim żłóbku

Marek Jeleśniański,
czwartek, 22 grudnia 2011

"Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły (…) i my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy, bo ten Jezus z Nieba dany, weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy!" Tak, bo Bóg jest Miłością i jako Miłość nam się objawił – w miłującej się Rodzinie, w otwartości na bezcenny dar życia w Dzieciątku, które Rodzice przyjęli z miłością mimo trudności życiowych. Wiara, nadzieja i wszystko przeminie – pozostanie tylko Miłość! Uczmy się jej przy betlejemskim żłóbku!

Drodzy Parafianie,
błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.
Mnóstwa radości i ciepła domowego ogniska.
Pomyślności w Nowym Roku!

Wasi Duszpasterze