Ojciec Jan Kot, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej, nasz Parafianin – BISKUPEM W BRAZYLII

Piotr Rożyk,
poniedziałek, 28 lipca 2014

Ojciec Święty przyjął rezygnację ordynariusza diecezji Zé Doca w północno-zachodniej części kraju bp. Carla Ellenę, złożoną ze względu na wiek. Na jego miejsce mianował 52-letniego o. Jana Kota, oblata Maryi Niepokalanej. Polski duchowny od 20 lat pracuje w Brazylii i dotychczas był proboszczem w Campo Alegre do Fidalgo w ubogim stanie Piaui na zachodzie kraju.

O.Jan KotOMI urodził się w 1962 r. w Makowie Podhalańskim (archidiecezja krakowska). Ukończył technikum budowlane w Rybniku, gdzie się wychował w parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu. W 1985 r. wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu n. Bugiem, gdzie 8 IX 1986 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (Wielkopolska), gdzie 15 VI 1991 r. został wyświęcony na diakona i 20 VI 1992 r. na prezbitera. Po dwuletniej wikariuszowskiej praktyce duszpasterskiej w Siedlcach w 1994 r. wyjechał na misje do Brazylii. W latach 1995–2000 pracował w Jussarval, następnie w Vitória di Santo Antão, a od 2005 r. był proboszczem parafii Najświętszego Serca Maryi w Campo Alegre do Fidalgo w diecezji São Raimundo Nonato. Tam podjął studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła. Zaangażowany był w pracę z młodzieżą oraz w posługę na rzecz ubogich z faweli. W ostatnim czasie był wikariuszem Prowincji Brazylijskiej Zgromadzenia i był współorganizatorem oblackiej części Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Współpracował z oblackim pismem „Misyjne Drogi”.

Diecezja Zé Doca powstała 13 października 1983 r. pod nazwą Cândido Mendes. Wcześniej, od 16 października 1961 r., miała rangę prefektury apostolskiej o tej samej nazwie. Obecny tytuł nosi od 5 lipca 1991 r. Wchodzi w skład metropolii São Luis do Maranhão na północy Brazylii. Zajmuje powierzchnię nieco ponad 35,1 tys. km2 i jest zamieszkana przez przeszło 330 tys. osób, z których ponad 300 tys. stanowią katolicy. Na jej terenie działa 20 parafii, obsługiwanych przez 25 księży diecezjalnych i zakonnych oraz ponad 20 sióstr zakonnych.

O. bpJan KotOMI jest piątym biskupem wywodzącym się z Polskiej Prowincji Zgromadzenia, a pierwszym oblackim biskupem w Brazylii. Pozostali to Eugeniusz Juretzko OMI (Kamerun), Jacek Pyl OMI (Krym – Ukraina/Rosja), Radosław Zmitrowicz OMI (Ukraina) i Wiesław Krótki OMI (Kanada Północna – Eskimosi).

Zé Doca na mapie stanu i całej Brazylii

 

 

Parafia biskupia – będą odtąd mówić o Wspólnocie Parafialnej św. Barbary w Rybniku Boguszowicach Osiedlu!

 

23 lipca 2014 roku w samo południe, oficjalnie zakomunikowano w Watykanie, że OjciecJan Kot, Oblat Maryi Niepokalanej został przez Papieża Franciszka mianowany biskupem ordynariuszem diecezji Ze Doca               w Brazylii. Wiadomość ta poruszyła środowisko kościelne w naszej Ojczyźnie, a Radio Watykańskie podawało tę informację jako pierwszy news dnia! Wkrótce smsy od znajomych księży zaczęły potwierdzać tę wieść          i przekazywać gratulacje. Radość i duma wypełniły nasze serca i myśli. Ciebie Boże Wielbimy! – bo niezbadane są Twoje drogi. Ty wywyższasz pokornych i łaskę im dajesz. Wielkie wyróżnienie, ale też wielkie zadanie.

A był w pierwszej połowie lipca tu, w Polsce, w naszej Parafii, a nic nie powiedział – widocznie jeszcze nie mógł. Przywiózł do Polski swego współbrata Oblata – Ojca Klebera – Brazylijczyka, któremu pokazywał nasze rodzime zakątki. Odprawiał u nas w kościele dwie Msze św.: w środę, 09 lipca, – dziękczynną za 20 lat pracy misyjnej w Brazylii oraz w piątek, dwa dni później, poprosiłem Go, żeby odprawił intencję o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne z naszej Parafii, co z radością uczynił i za co jestem Mu wdzięczny, szczególnie w tej nowej sytuacji.

W wymianie poczty mailowej po ogłoszeniu tej radosnej nowiny napisałem do Jaśka tak: Wczoraj nagrałem wiadomości Radia Watykańskiego, które odtworzę w niedzielę. Ale tam powiedzieli, że pochodzisz z Makowa Podhalańskiego i ani słowem nie wspomnieli o Boguszowicach Osiedlu! Ale my wiemy żeś stąd i z tego jesteśmy dumni, autentycznie dumni.

Na to Biskup Nominat Jan odpisał: W Makowie Podhalańskim się urodziłem, ale jak miałem rok to rodzice się do Rybnika przeprowadzili i dlatego taki a nie inaczej ogłosili. W Boguszowicach chodziłem na katechezę (przez 14 lat, najpierw w Starych potem na Osiedlu); ks. Tobola był moim katecheta w roku I Komunii św. i był na moich prymicjach; ks. bp Domin mnie bierzmował w Starych Boguszowicach; jako "bajtel" nosiłem cegły na budowę kościoła parafialnego św. Barbary; ks. Paprotny mi dawał opinie do seminarium a cale moje życie zakonne i zaraz po świeceniach było na Osiedlu, pod opieką Ks. Rudolfa Myszora. To skąd pochodzę? Jasne że piszą o miejscu urodzenia, bo nie ma innego wyjścia, ale całe moje życie i wychowanie, szkoły i kościół to na Śląsku, w Rybniku, a właściwie to na Osiedlu.

 

Dzięki Ci, Ojcze Janie, że się do nas przyznajesz a my ze swej strony zapewniamy o pamięci w modlitwie i wsparciu materialnym dla Misji! I będziemy też prosili Pana Żniwa, żeby posłał nowych robotników na swoje żniwo – jak Ty prosiłeś w ostatniej, jak dotąd Mszy św. w swoim kościele parafialnym.