Kalendarium wydarzeń 2012 i statystyka

Piotr Rożyk,
poniedziałek, 1 lipca 2013

Inwestycje, przedsięwzięcia, inicjatywy i prace minionego roku: 
Wydawanie żywności w programie PEAD z Unii Europejskiej przez Caritas dla uboższej części społeczności Boguszowic Osiedla, Boguszowic Starych, Gortatowic,Kłokocina i Paruszowca. Ilość obsługiwanych mieszkańców w/wym. dzielnic przekroczyła 1600 osób. Wielkie podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w transport, rozładunek i wydawanie żywności...

Z nowym rokiem malowania doczekała się zakrystia, klatka schodowa i dolny korytarz aż do wyjścia przy kancelarii. Ministranci pod wodzą Ks. Piotra dokonali remontu i malowania swojej salki ministranckiej.

Wiosną 2012 r. poddany został renowacji ostatni witraż przedstawiający św. Wojciecha. Prace zostały ukończone, ale ciągle jeszcze były zbierane kolekty na ten cel, aby spłacić wykonawców robót.  

Wiele jeszcze pozostało medali – cegiełek, wyprodukowanego w Mennicy Śląskiej, z wizerunkiem naszego kościoła, ze sprzedaży  których dochód również ma zasilić konto renowacji witraży.

Prace wokół kościoła, dla utrzymania estetyki obejścia.

Na probostwie zostały pomalowane kuchnia oraz mała jadalnia.

Pomoc okazana w różnej formie tym, którzy jej potrzebują: kolekta na budujący się kościół w Tychach i na osiedlu Wrębowa w Biertułtowach oraz w Jankowicach Michałkowicach; pomoc dla misjonarzy – Ojciec Jan Koczy z Ekwadoru, stałe fundowanie obiadów dla ok. 10 dzieci z SP i 10 z Gimn. 5

 

Kalendarium wydarzeń ważnych dla naszej Wspólnoty Parafialnej

w minionym Roku 2012.

 

 • 01. – Odbyły się trzy koncerty kolęd: „Agapetos”, Chór „Concerto” z zespołem młodzieżowym „Adagio” oraz  schola „Hosanna” z Niewiadomia.
 • 21-25.02 Rekolekcje wielkopostne trzeźwościowe - prowadził Ks. Wojciech Ignasiak, kapelan Ośrodka odwykowego w Gorzycach
 • 25.03. – 33 osoby podejmują Dar Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w ur. Zwiastowania Pańskiego.
 • 30.03. – Droga Krzyżowa ulicami Osiedla.
 • 02-04.04 Rekolekcje wielkopostne dla SP 18 i Gimn5 głosił Ks. Piotr Mika
 • 10.04. – Marsz w obronie mediów katolickich w Rybniku
 • 22.04. – Niedziela Biblijna – poczęstunek cukierkiem z cytatem z Pisma św. dla każdego uczestnika Mszy Niedzielnej, czytanie Pisma św. przez Parafian przez cały Tydzień Biblijny o 17.30
 • 27.04. – inauguracyjne spotkanie Kręgu Biblijnego, prowadzonego przez Ks. Piotra Mikę
 • 29.04. – Niedziela Powołaniowa – Dobrego Pasterza. Gościliśmy O. Joela, Franciszkanina z Olsztyna, który uroczyście wprowadził do naszego kościoła relikwie bł. Marii Karłowskiej – Pasterki.
 • 01.05. – 1 rocznica beatyfikacji Jana Pawła II.
 • 06.05. – Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Stanisława Kazimierczyka przez Ks. Józefa Sołtysa
 • 13.05. – Piesza Pielgrzymka do Studzienki w Jankowicach. Początek nabożeństw fatimskich w Parafii.
 • 14-16.05 Dni Krzyżowe – modlitwy o urodzaje - min. po raz pierwszy na terenie Ogródków Działkowych „Rozkwit”
 • 14-18.05 Renowacja witraża św. Wojciecha (ostatni z sześciu)
 • 20.05. – Uroczystość I Komunii św., oraz po kilku latach przerwy – WCZESNEJ KOMUNII ŚW.

   Dzień wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.                            

 • 30-31.05 Parafialna Pielgrzymka do Lichenia.
 • 03.06. – pierwsze wybicie szyb w salce katechetycznej i witraża obok ołtarza Maryjnego.
 • 07.06. – Boże Ciało – procesja zakończona Mszą św. polową na boisku przy zajezdni autobusowej.
 • 10.06. -  Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jadwigi Królowej, przez Ks. Tadeusza Kalisza.
 • 14.06. – pielgrzymka Ks. Bronisława Paprotnego i Ks. Rudolfa Myszora do naszej Patronki, św. Barbary, i złożenie w ofierze kilofków górniczych.
 • 16.06. -  drugie wybicie szyb w salce katechetycznej.
 • 17.06. -  Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Brata Alberta, przez Ks. Sebastiana Mandrysza i koncert charytatywny na rzecz wakacji z św. Janem Bosko.
 • 14.07. – wyjazd na czuwanie do Kalnej
 • 24.07. – 50 rocznica urodzin Ks. Piotra Rożyka (proboszcza)
 • 04.08. – gościliśmy O. Jana Koczego, misjonarza z Ekwadoru.
 • 19.08. - Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jacka Odrowąża, przez Siostry Dominikanki z Krakowa.
 • 30.08 -  Msza dziękczynna za posługę Ks. Sławomira Tupaja w naszej Parafii.
 • 04.09. – Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego w intencji wszystkich Wspólnot Apostolsko Modlitewnych działających w naszej Parafii z prezentacją Grup przez Moderatorów i wręczeniem specjalnych świec na spotkania grupowe.
 • 06.09. – inauguracyjne spotkanie nowej grupy parafialnej – Czcicieli Najświętszego Sakramentu.
 • 07.09. – Wyjazd Parafialnej Pielgrzymki Autokarowej do Lourdes i Fatimy.
 • 09.09 -  Błogosławieństwo Prymicyjne nowego naszego wikarego, Ks. Neoprezbitera Sławomira Tyburskiego
 • 16.09 -  Dożynki Parafialne przygotowane przez Działkowców z „Rozkwitu”
 • 23.09. - Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Bernardyny Jabłońskiej, przez Siostry Albertynki z Krakowa.
 • 02.10. – Spotkanie inicjacyjne Parafialnej Rady Duszpasterskiej i obrady nad zmianą godzin odprawiania Mszy św. w niedziele i święta nakazane w naszym kościele.
 • 06.10. – Pielgrzymka Czcicieli Najświętszego Sakramentu do Katowic na Oś. 1000 – lecia.
 • 13.10. -  Parafialny Dzień Chorych. Uroczyste wprowadzenie, przywiezionych z pielgrzymki po sanktuariach Maryjnych Europy, relikwii bł. Hiacynty i Franciszka Marto – wizjonerów z Fatimy. Zakończenie nabożeństw fatimskich w 2012 r.
 • 20.10. – Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do katowickiej Katedry
 • 21.10. - Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki , przez Ks. Piotra Larysza.
 • 31.10 – HolyWins – III czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, jako sprzeciw wobec niechrześcijańskiej i obcej naszej kulturze tradycji Halloween.
 • 25.11. – W ramach Dni Cecyliańskich w naszym kościele koncertował chór „Bel Canto” z Gaszowic.
 • 02.12. – Urodziny Ks. Piotra Miki.
 • 04.12 -  Msza Górnicza z okazji „Barbórki” o 9.00 koncelebrowana przez kaznodzieję  odpustowego, Kapelana Pielgrzymów naszej Archidiecezji -  Ks. Władysława Kolorza z Katowic, Ks. Piotra Mikę oraz przez miejscowego proboszcza.
 • 09.12 -  Uroczystości odpustowe ku czci św. Barbary.
 • 13.12. – Spotkanie organizacyjne „Rodzin Wsparcia”. Powstały dwie grupy, ustalono zasady, wybrano „Koordynatorów” i 18.12 przekazano pierwszą pomoc dwom Rodzinom wspieranym.
 • 28.12 -  Podczas Mszy w dzień Młodzianków wiele Dzieci zostało Modlitewnymi Aniołkami Stróżami dla wylosowanego księdza pochodzącego z naszej Parafii lub pracującego w niej kiedyś lub teraz. 

 

 

Statystyka duszpasterska 2010 - 2012

 

 

2010

2011

2012

Ogółem zostało ochrzczonych Dzieci

                        w tym – ze związków sakramentalnych

                                   - ze związków niesakramentalnych

                                   - panieńskich

133

78

50 

5

124

60

55

9

123

61

50

12

Do I Komunii Św. przystąpiło Dzieci

                        w tym Wczesną Komunię Św. przyjęło Dzieci

88

2

113

3

90

9

Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło Osób

122

115

124

Komunii Świętych rozdano

115.000

121.000

121.500

Z Najświętszym Sakramentem odwiedzono Chorych

Sakrament Namaszczenia przyjęło Chorych ( dom + Dzień Chorych w k-le)

891

11+120

1091

18+107

1400

20+ 60

Sakrament Małżeństwa zawarło par

34

38

36

Zmarło Parafian

75

101

103

Uczestnictwo w Mszach niedzielnych (liczenie wiernych - październik)

2.990

2974

2.636