Nowe godziny Mszy św, nabożeństw, godzinek, jutrzni...

Piotr Rożyk,
niedziela, 30 grudnia 2012

Od 01 stycznia wchodzi w życie naszej Wspólnoty nowy plan Mszy św.: Przypominamy, że Msze św. będą o: 7.30; 9.30; 11.30; 15.00; 17.00; i 20.30. O godzinie 9.00 do wyboru – albo śpiew Godzinek w kościele, albo Jutrznia, czyli modlitwa brewiarzowa, w dolnym kościele, zaś Nabożeństwa popołudniowe będą o 16.15 z wyjątkiem Gorzkich Żali (16.00) i Majowego (16.30).