Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 28 maja 2020 r.

Piotr Rożyk,
niedziela, 31 maja 2020

Zachęcamy do zapoznania się wszystkich wiernych z Zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego z dnia 28 maja 2020 r. odnośnie sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej.

>> Zarządzenie Arcybiskupa << (plik PDF)