Aktualności

Uroczystości parafialne

Triduum Paschalne - Wielka Sobota (2012)

wtorek, 4 września 2012 / Piotr Rożyk
Triduum Paschalne - Wielka Sobota (2012)

Bez wątpienia najbogatszą w znaki, treści i przesłanie jest Liturgia Wigilii Paschalnej sprawowana w sobotni wieczór, po zapadnięciu ciemności. Liturgię tę budują cztery zasadnicze części: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna oraz Msza Rezurekcyjna (resurrectio = zmartwychwstanie) zakończona procesją. Główne elementy Liturgii Paschalnej to:

Triduum Paschalne – Wielki Pątek (2012)

poniedziałek, 4 czerwca 2012 / Piotr Rożyk
Triduum Paschalne – Wielki Pątek (2012)

Wielki Piątek jest jednym z dwóch dni w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. Drugim jest Wielka Sobota, bo przecież Msza Rezurekcyjna sprawowana w sobotni, późny wieczór, jest już Mszą z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego też księża celebrujący Liturgię Męki Pańskiej zasadniczo nie zakładają ornatów, lecz główny celebrans zakłada albę a inni komże i stuły koloru czerwonego. Specyficzne elementy Liturgii Wielkopiątkowej to:

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek (2012)

poniedziałek, 4 czerwca 2012 / Piotr Rożyk
Triduum Paschalne – Wielki Czwartek (2012)

W parafiach sprawuje się w tym dniu tylko jedną Mszę: Mszę Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą Pan Jezus spożył z Apostołami w Wieczerniku, co jest szczegółowo opisane w Ewangelii św. Jana. Ostatnia Wieczerza była pamiątką Paschy (wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza). Pan Jezus w ten obrzęd włączył elementy pierwszej w historii Mszy św. ustanawiając sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa...

Spowiedź świąteczna ( 2012r.)

sobota, 31 marca 2012 / Piotr Rożyk
Spowiedź świąteczna ( 2012r.)

Serdecznie zapraszamy Naszych Parafian do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Bardzo prosimy by nie odkładać spowiedzi świętej na ostatni moment. Rodziców prosimy o dopilnowanie swoich dzieci, by skorzystały z sakramentu w wyznaczonym dla nich terminie.

Z harmonogramem spowiedzi świętej można zapoznać się tutaj.

Msza święta prymicyjna, maj 2011

poniedziałek, 19 marca 2012 / Piotr Rożyk
Msza święta prymicyjna, maj 2011

Mimo znacznego upływu czasu i reorganizacji parafialnej strony internetowej, w końcu, po 10 miesiącach, zamieszczamy na naszej stronie internetowej wspomnienie o jednym z najważniejszych wydarzeń minionego 2011 roku. Mam na myśli święcenia kapłańskie i Mszę Prymicyjną Ks. Pawła Rylskiego.

Jubileusz 10-lecia konsekracji naszego kościoła

niedziela, 21 listopada 2010 / Marek Jeleśniański
Jubileusz 10-lecia konsekracji naszego kościoła

5 listopada roku jubileuszowego 2000 Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń uroczyście poświęcił czyli konsekrował pewien budynek, jeden z wielu na naszym Osiedlu, przeznaczając go na chwałę Boga Trójjedynego i dla pożytku Ludu Bożego. Po 22 latach od wybudowania i dopuszczenia do używania tego Domu Bożego, jego stan osiągnął normy liturgiczne i sakralne uzdalniające go do konsekracji.

Tridum Paschalne wraz z poświęceniem skweru im. Ks. Marka Drogosza

niedziela, 21 listopada 2010 / Marek Jeleśniański
Tridum Paschalne wraz z poświęceniem skweru im. Ks. Marka Drogosza

W sobotę, 18 września, przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej niecodzienną uroczystość. Było to uwieńczenie starań i wysiłków wielu ludzi, którzy poświecili swój czas, umiejętności, środki materialne i duchowe i zapał niczym nie ujarzmiony, żeby na naszym Osiedlu powstał skwer, upamiętniający naszego wielkiego Parafianina, Ks. Marka Drogosza (1959-2003).

Strona: 1 2 3