Program wielkopostnych rekolekcji trzeźwościowych

Piotr Cała,
środa, 22 lutego 2012

Program wielkopostnych rekolekcji trzeźwościowych w parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu. Całość rozpoczyna się w środę popielcową, zapraszamy wszystkich, którzy odczuwają potrzebę uczestniczenia w tychże rekolekcjach. Całościowy plan w jaki sposób odbywać się będą rekolekcje zamieszczony jest w tym wątku. (więcej)

PROGRAM WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI TRZEŹWOŚCIOWYCH

W PARAFII  ŚW. BARBARY W BOGUSZOWICACH OSIEDLU.


Dzień 1:      Środa Popielcowa   22.02.2012

  Msze święte z nauką ogólną o godzinie: 7.00; 9.00; 16.00(Msza szkolna); 18.00

  Kolekta to tzw. jałmużna postna

 

Dzień 2:      Czwartek po Popielcu 23.02.2012

                   7.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.

 8.00 Msza z nauką ogólną

   Konferencja tematyczna:

„Zagubione Ojcostwo” - wizja Boga jako Ojca przez

pryzmat ojca ziemskiego.

 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna Adoracja.

 

17.00 okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza z nauką ogólną

 Konferencja tematyczna:

„Zagubione Ojcostwo” - wizja Boga jako Ojca przez

pryzmat ojca ziemskiego.

 

Dzień 3:      Piątek po Popielcu 24.02.2012

7.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.

8.00 Msza z nauką ogólną

Konferencja tematyczna:

Zdrowe relacje w Rodzinie. Komunikacja 

 wewnątrzrodzinna

 

       Wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna Adoracja.

 

                  17.00 okazja do Spowiedzi św.                  

17.15 Droga Krzyżowa

18.00 Msza z nauką ogólną

Konferencja tematyczna:

Zdrowe relacje w Rodzinie. Komunikacja 

wewnątrzrodzinna

(Ta konferencja jest obowiązkowa dla kandydatów do Bierzmowania. Proszę przynieść indeks.)

 

 Dzień 4:     Sobota po Popielcu 25.02.2012

                   7.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.

8.00 Msza z nauką ogólną

Konferencja tematyczna:

Pomoc drugiemu człowiekowi w jego problemach.

Alkohol i przemoc w Rodzinie.

 

                   17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.

18.00 Msza z nauką ogólną

  Konferencja tematyczna:

Pomoc drugiemu człowiekowi w jego problemach.

Alkohol i przemoc w Rodzinie.


Dzień 5:      I Niedziela Wielkiego Postu  26.02.2012    (Niedziela Trzeźwości)

                   Msze św. z nauką ogólną i świadectwem osób po przejściach alkoholowych

                   o godzinie:  7.30; 10.00; 11.30; 15.00; 18.00

 

Kolekta będzie wsparciem dla dzieł apostolskich i charytatywnych prowadzonych 

przez Księdza Rekolekcjonistę Wojciecha Ignasiaka, kapelana w Wojewódzkim Ośrodku

Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Gorzycach.

Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym Ks. Piotra Miki o godzinie 17.00