HolyWins zamiast Helloween!

Marek Jeleśniański,
niedziela, 21 listopada 2010

Z niedzieli, 31 października, na poniedziałek, 1 listopada, kiedy obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, miało miejsce w naszej Parafii niezwykłe nocne czuwanie.

Pomysłodawcą był ks. Sławek Tupaj. Chodziło o zorganizowanie czuwania przy relikwiach Świętych, bo zgodnie z nazwą Holywins – „Święci zwyciężają”. W naszej Parafii mamy relikwie św. Franciszka z Asyżu oraz św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Dzięki uprzejmości znajomych kapłanów udało się zgromadzić ogółem 18 relikwiarzy z relikwiami następujących Świętych i Błogosławionych: Wawrzyniec, Bronisława, Jan Sarkander, Antoni z Padwy, Ignacy Kłopotowski, Edmund Bojanowski, Stanisław Kostka, Stanisław Kazimierczyk, Dzieci z Fatimy czyli Hiacynta i Franciszek Marto, Joanna Beretta Molla, Jerzy Popiełuszko, O. Pio, Maksymilian Kolbe, Jan z Dukli, Wincenty Pallotti, Teresa od Dzieciątka Jezus. Nie zapominajmy też o relikwiach zdeponowanych w mensie naszego ołtarza w dniu konsekracji kościoła przed 10 laty, które należą do św. Konstancji i św. Placyda.

W tak zacnym gronie zaczęliśmy się gromadzić w naszej świątyni ok. 21.00. Dom Boży był nieoświetlony od wewnątrz, za to doświetlony od zewnątrz przez ekipę Vattenfall i Rybnickie Służby Komunalne, które zorganizował nasz Radny. Spowodowało to, że nasze witraże „zaświeciły”, ukazując postacie naszych Patronów. Apelem Jasnogórskim uczciliśmy Królową Wszystkich Świętych i rozpoczęliśmy procesyjne wnoszenie relikwii od oświetlenia Tabernakulum i Krzyża na ołtarzu.

Potem, na podkładzie „Canonu” Pachelbela, Młodzież, w trzyosobowym składzie, wnosiła relikwiarz, zapaloną świecę i kilka ziarenek mirry, podczas gdy inni oazowicze z ambony odczytywali życiorysy Świętych. Ziarenka mirry były sypane do rozżarzonej kadzielnicy a ks. Sławek ustawiał relikwiarze nad a świece pod przygotowanymi uprzednio zdjęciami Świętych. Następnie w Litanii do Wszystkich Świętych przyzywaliśmy opieki naszych Patronów.

Po rozświetleniu kościoła modliliśmy się słowami Godziny Czytań z Brewiarza, rozważając teksty z Uroczystości Wszystkich Świętych. Ok. 22.45 był czas na poczęstunek, zafundowany przez miejscowych Piekarzy, z rozgrzewającą herbatą i po 23.00 rozpoczęła się Adoracja Jezusa Eucharystycznego – Mistrza Wszystkich Świętych, przeplatana śpiewem części zespołu Youkali, znanego z Triduum przed poświęceniem skweru ks. Drogosza.

O 24.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza św., celebrowana w języku łacińskim, z polską Liturgią Słowa. Przewodniczył jej ks. Sławomir Tupaj, który w homilii ukazał, jak ci konkretni Święci realizowali w swoim życiu drogę ośmiu błogosławieństw. Całość zakończyła się ok. 1.30.

Dobrodziejstwem tego przedsięwzięcia było pogłębienie kultu Świętych dla pełniejszego zrozumienia słów z Wyznania Wiary o „świętych obcowaniu”, oraz to, że była możliwość uczestniczenia w dodatkowej Mszy szczególnie dla tych, którzy dzień 01.11 spędzają w samochodach, nawiedzając groby bliskich na kilku cmentarzach i zapominają często, że jest to święto nakazane, jedno z sześciu, kiedy mamy obowiązek być na Mszy św., jak w każdą niedzielę.

Mam nadzieję, że za rok powtórzymy to czuwanie, a może na stałe znajdzie ono miejsce w kalendarzu wydarzeń naszej Parafii.

Myślę też o sprowadzeniu do Parafii relikwii tych świętych, których postaci są na naszych witrażach, ale wszystko we właściwym czasie, powoli, spokojnie.

Wszyscy Święci Patronowie, którzy zwyciężyliście świat, Złego i śmierć - w Chrystusie - pomagajcie nam w drodze do wspólnej Ojczyzny. Amen.