Komunikat Metropolity Katowickiego oraz głos o przyszłości Górnego Śląska Rady Społecznej

Piotr Rożyk,
niedziela, 27 września 2020

Poniżej prezentujemy Komunikat Arcybiskupa Katowickiego z dnia 23 września 2020 r. odnośnie 106. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z głosem o przyszłości Górnego Śląska wydanym przez Radę Społeczną przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim.

>> Komunikat Arcybiskupa << (plik PDF)

>> Głos Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim << (plik PDF)