Zaproszenie Metropolity Katowickiego do modlitwy przed piekarskim wizerunkiem Matki Bożej

Piotr Rożyk,
niedziela, 24 maja 2020

Poniżej prezentujemy zaproszenie Metropolity Katowickiego do modlitwy przed piekarskim wizerunkiem Matki Bożej. Miesiąc maj jest w Kościele czasem modlitewnej komunii ze świętą Matką Boga. Rozważamy tajemnicę Jej macierzyństwa, które od przyjęcia woli Bożej w chwili Zwiastowania i podtrzymania niezachwianej wierności Bogu pod krzyżem Jezusa Chrystusa, rozciąga się na nas wszystkich, braci i siostry Jej Syna, którzy jako pielgrzymi nadal pozostają narażeni na trudy i niebezpieczeństwa (por. KKK 2674).

>> ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY PRZED PIEKARSKIM WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ << (plik PDF)